وانت بارهای میوه فروش سطح شهر اردبیل ساماندهی می شود

وانت بارهای میوه فروش سطح شهر اردبیل ساماندهی می شود
معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل گفت: طرح ساماندهی وانت بار‌های میوه فروش در اردبیل اجرا می شود. ️به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل مهدی صفری  افزود: عدم وجود مکان مناسب برای بساط گستری میوه فروشی وانت بار‌ها در شهر موجب بروز مشکلات فراوانی از جمله افزایش بار ترافیکی، امکان بروز تصادف و کاهش زیبایی بصری در سطح شهر شده است. وی با تاکید بر انجام برنامه ریزی مناسب برای زمانبندی دقیق در اجرای طرح ساماندهی وانت بار‌ها تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح دستورالعمل طرح ساماندهی وانت بار‌های میوه فروش تهیه و تدوین می شود.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴