برگزاری دوره آموزشی ارتقاء مهارت حرفه پاکبان برای پاکبانان مناطق 5 گانه شهرداری

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء مهارت حرفه پاکبان برای پاکبانان مناطق ۵ گانه شهرداری
دوره آموزشی مهارت حرفه پاکبانان با هدف ارتقاء مهارت سختکوشان فعال در تنظیف محیط شهری به مدت پنج روز برای 800 نفر از پاکبانان مناطق پنج گانه شهرداری برگزار گردید. مهدی صفری معاون خدمات شهری با حضور در جمع معاونین خدمات شهری مناطق پنج گانه، پیمانکاران شرکت های تنظیف، مسئولین نواحی و سرکارگران ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی پاکبانان شهرداری بر موضوعات مطرح شده در دوره از قبیل رعایت بهداشت فردی، توانایی رفت و روب دستی، توانایی ارائه گزارش اتفاقات، توانایی جمع آوری و انتقال پسماندهای شهری و ... تاکید نموده و رعایت اصول ایمنی در حین کار را جز اولویت های پاکبانان بر شمردند. همچنین وی افزود : هدف از برگزاری این چنین کارگاه های آموزشی توانمندسازی نیروهای خدوم شهرداری بوده و بر آن هستیم تا با تلاش مضاعف شهری پاکیزه را تقدیم شهروندان نماییم.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۷