بازدید شبانه و سرزده معاون خدمات شهری شهردار اردبیل از ایستگاه موقت زباله

بازدید شبانه و سرزده معاون خدمات شهری شهردار اردبیل از ایستگاه موقت زباله
در جهت بررسی روند و نحوه ی انتقال زباله های شهری معاون خدمات شهری شهردار اردبیل از ایستگاه موقت زباله بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل مهدی صفری معاون خدمات شهری شهردار اردبیل به همراه کارشناسان خدمات شهری طی بازدیدی سرزده و شبانه از نحوه انتقال و حمل زباله های شهری به ایستگاه موقت زباله بازدید کردند. ️معاون خدمات شهری شهردار اردبیل در این بازدید ضمن نظارت بر فعالیت پیمانکاران حمل و جمع آوری زباله شهری بر لزوم جمع آوری منظم و سریع زباله های مناطق پنج گانه شهری تاکید کرد.
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶