بارش اولین برف سنگین اردبیل در سال ۱۴۰۰

بارش اولین برف سنگین اردبیل در سال ۱۴۰۰
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۷۸