تماس با ما
 
آدرس: اردبیل، خیابان اتوبوسرانی(مالک اشتر) ، ساختمان شماره 2 شهرداری اردبیل طبقه 6،  معاونت خدمات شهری
کد پستی: 561988023 
تلفن: 33669241(045)
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۹۵