معرفی معاون

مهدی صفری

تحصیلات :

                 

سوابق اجرایی :

                            

           
          

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۵۰