معرفی حوزه معاونت خدمات شهری
معاونت خدمات شهری یکی از پنج معاونت شهرداری اردبیل است که دارای دو مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری میاشد. همچنین نظارت و برنامه ریزی در راستای ارائه خدمات مطلوب پنج سازمان از جمله سازمان مدیدیرت پسماند ، سازمان مدیریت آرامستان ها ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی را بر عهده دارد. این معاونت کلیه برنامه ریزی ها و نظارت های مربوط به امور تنظیفات شهری ، رفت و روب ، برداشت و حمل زباله ، عملیات برف روبی معابر ، توسعه سرانه فضای سبز شهری و نگهداری فضای سبز ، زیبا سازی ، خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، مدیریت پسماند ، جلوگیری از سد معبر و ساخت و ساز غیر مجاز و تخلفات ساختمانی، جمع آوری متکدیان و رسیدگی به امور گزارشات مردمی واصله از طریق سامانه 137 ، و ده ها خدمات متعدد دیگر را در سطح شهرانجام میدهد. این معاونت به‌دلیل حجم و تنوع مسئولیت و وظایف بیشترین فعالیت نظارتی و خدماتی را دارا بوده و نوع مدیریت در این بخش با ابتکار خلاقیت و تصمیم‌گیری سریع همراه است، فعالیت خدماتی شهری در تمام فصول سال تابع شرایط جوی، اجتماعی و ..... است.
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
منبع معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۵۴